ECOMOVE CONSULTING S.R.L.


ECOSUN
  joi, 01 Mar 2012        Panouri Radiante


Panourile radiante cu infrarosu
 
Ecosun U
Panourile radiante cu infraroºu Ecosun U, sunt destinate încãlzirii birourilor, magazinelor, apartamentelor, caselor. Panourile radiante Ecosun U, folosesc principiul încãlzirii radiante. Suprafaþa unicã a panoului, precum ºi distribuþia uniformã a temperaturii, asigurã un randament maxim al producerii energiei radiante, reducând efectul de convecþie. Structura de bazã a panourilor radiante Ecosun U, este formatã dintr-o placã de oþel zincat cu o suprafaþã frontalã încãlzitoare.
Aceasta este acoperitã cu douã materiale brevetate: stratul interior din Thermoquartz, asigurã absorbþia maximã de cãldurã de la sursa de încãlzire iar stratul exterior din Thermocrystal, creºte eficienþa emisiei radiaþiei de cãldurã.

Suprafaþa granulatã Thermocrystal a panourilor Ecosun U


Panouri radiante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panouri radiante Ecosu U
Dimensiuni (cm)
Putere (W)
Panouri radiante Ecosun  U 300
   59,2 x 59,2 x 3300
Panouri radiante Ecosun U  600
119,2 x 59,2 x 3600
Panouri radiante Ecosun  U 700
119,2 x 59,2 x 3700
Panouri radiante Ecosun U 850
  119,2 x 80,0 x 3850

O caracteristicã evidentã la prima vedere a panoului Ecosun U, este suprafaþa granulatã a acestuia, unul din motivele pentru eficienþa sa mãritã: panoul are o suprafaþã de emisie desfãºuratã de 2.5 ori mai mare decât suprafaþa netedã a altor panouri, la aceleaºi dimensiuni.
La panourile Ecosun U, cu o putere de pânã la 600 W, elementul încãlzitor este o folie special þesutã din grafit, cu o rezistenþã la temperaturã de 150 °C; panourile cu o putere de 700 W si 850 W, sunt echipate cu un conductor izolat cu o rezistenþã la temperaturã de 180°C.
Intre elementul de încãlzire ºi partea frontalã a suprafeþei încãlzitoare, este inseratã o placã izolatoare dielectricã . În interiorul panoului, un strat de vatã bazalticã izolatoare previne degajarea cãldurii prin spatele panoului (temperatura in spatele panoului este aproximativ 45 C), mãrind astfel eficienþa radiaþiei. Modul de execuþie al îmbinãrilor din cadru ºi spatele panoului (nituri, suduri), izolaþia cablului de alimentare (PVC / silicon).
Poziþionarea idealã a panourilor este orizontalã, imediat sub plafon, (cea mai mare eficienþã ºi intensitate a distribuþiei cãldurii radiate). Desigur, se pot instala ºi vertical, pe pereþi (energia produsã nefiind pierdutã, însã în acest caz convecþia are un rol mai mare).
   Sistemul de incalzire cu panouri radiante Ecosun U, poate fi automatizat prin folosirea termostatelor de ambient (digitale, analogice,  wireless, cu si fara sistem de programare).

http://www.fenixgroup.cz/pages/en/news/archive-all-articles

SEO monitor

Panouri Radiante               
     
X